“MİMARLIK VE KENTLERİN GELECEĞİNİ TARTIŞIYORUZ” HAZIRLIK TOPLANTILARI 2

“MİMARLIK VE KENTLERİN GELECEĞİNİ TARTIŞIYORUZ” HAZIRLIK TOPLANTILARI 2
IABA 2015 III. Uluslararası Mimarlık Bienali’ne Doğru “Mimarlık ve Kentlerin Geleceğini Tartışıyoruz” Hazırlık Toplantıları 2 “Kentlerin Geleceği”

“Kentlerin Geleceği”
Moderatör: Prof. Dr. C. Abdi GÜZER
Konuşmacılar: Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Atılım Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Duygu Saban ÖKESLİ, Çukurova Üni. Müh. – Mim Fakültesi Mimarlık Böl.
Korhan GÜMÜŞ, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Böl. Öğr. Üyesi

Tarih: 16 Ocak 2015
Yer: Adana Seyhan Otel Çukurova Salonu
Saat: 17:00

Devamını Oku »

TMMOB 15 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ KENTLERİMİZİN SOKAKLARINDA OLACAK!

TMMOB 15 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ KENTLERİMİZİN SOKAKLARINDA OLACAK!

TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren torba yasalara karşı “Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyamız çerçevesinde;

15 Ocak 2015 Perşembe günü Saat 12.30 da İnönü Parkında

İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız kent meydanlarında kitlesel olarak “Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz!” başlıklı basın açıklamamızı yaparak, bildirilerimizi dağıtacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Devamını Oku »

TMMOB ODA BAŞKANLARI MİMAR, MÜHENDİS VE PLANCI MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TMMOB ODA BAŞKANLARI MİMAR, MÜHENDİS VE PLANCI MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
14.01.2015
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı oda yöneticileri TMMOB yasası ve torba yasalarla ilgili olarak muhalefet partilerinin mühendis, mimar ve şehir plancısı vekilleriyle TBMM’de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yasalarla ilgili vekillere bilgi verilirken, sonrasında TBMM basın bürosunda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı basın açıklaması şöyle:

Devamını Oku »

TORBA YASA İÇİNDEKİ İMAR KANUNU DEĞİŞİKLİKLER İMAR YASASINI KÖKTEN DEĞİŞTİRİYOR.

Bu ay sonunda Meclis’e gelmesi beklenen torba yasa içindeki imar kanunu ile ilgili değişiklikler imar yasasını kökten değiştiriyor. Daha önce Nazım İmar planları ile belirlenen imar artışları yeni yasa ile parsel sahiplerinin isteğine terk ediliyor. Bu talepten elde edilen gelirin yani rant artışının yüzde 40’ı devlete ödeniyor. Diğer yandan ruhsat alma süresi kısaltılıyor, yeni konutlardan otopark sertifikası isteniyor.

Devamını Oku »

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ ” SAĞLIKLI KENTLER, MUTLU KENTLER ”

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan ve bu yıl ülkemizde 13 Ekim 2014’te düzenlenecek olan Dünya Mimarlık Günü teması, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından “Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler” olarak belirlenmiştir.
Mimarların enerji, uygulama ve malzeme alanlarındaki etik tutumları, kentsel mekân kadar kentleri de bir bütün olarak etkilemekte; mimarlar, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusunda toplumsal sorumluluk taşımaktadırlar. Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık, yalnızca bina üretim süreci ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı sosyal sorumluluk nedeniyle herkes için yararlı ve önemlidir.
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasa ile koruma altına alınmış ve Devlete ise “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” ödevi verilmiştir. Dolayısıyla yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi; mimarların, merkezi-yerel yönetimlerin, ilgili tüm kurumların ve meslek örgütlerinin ortak sorumluluğudur.
Ülkemizde bu sorumluluğu yerine getirmeyen, yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı en özgün muhalefet hareketi Gezi Parkı’nın korunmasını amaçlayan direniş ile başlamış ve toplumsal duyarlılığa dönüşmüştür.
Toplum; aidiyet ve kimlik duygularının sanatsal ve mekânsal ifadesi olan kamusal alanlara, geleceğin mirasını oluşturan yapılı çevreye ve ülkenin tarih, kültür ve yaşam dokusunun temeli olan mimarlığa sahip çıkmaktadır. Hem kullanıcısı hem de işvereni olduğu mimarlığın; ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları temel alan insan-odaklı, katılımcı politikalarla üretilmesi talebini iletmektedir.
Bu çerçevede Mimarlar Odası olarak; sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması için, tüm doğal, kültürel ve mimari değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.
Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Etkinlik programımız yazımız devamındadır.

Devamını Oku »

TMMOB ANKARA TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ BAŞVURULARI

TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.
Öğrenci evinde 2 kişilik odalarda kişi başı 1 aylık oda katkı payı 350 TL’dir.
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla beraber 5 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlıdır.
Kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu yatak odası ve 2 adet çift kişilik banyolu engelli yatak odası bulunmaktadır.
Her katta iki adet 50 m2 çalışma odası ve tüm yatak odalarında internet ve tv bağlantısı vardır.
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar odası, revir, idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulan TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Başvurusu http://ogrencievi.tmmob.org.tr/form/basvuru adresinden yapılabilir.

Devamını Oku »

PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği
Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihinde 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi değiştirildi. Böylece 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama 1 Ocak 2016 tarihine ertelendi.

Devamını Oku »

2014 YILI MİMARİ PROJE ASGARİ BEDELLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşım,

6 Mayıs 2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkında Tebliğ” ile,

Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesinde mimara yapılacak ödemelerde esas alınacak olan;

2014 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri 1 Haziran 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Mimari proje bedel hesabını Adana Şubemizin www.adanamimod.org.tr internet sayfasındaki MESLEKİ DENETİM bölümünden yapabilirsiniz.

Devamını Oku »

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

11-12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Mimarlar Odası 44.Dönem Genel Kurulunda aidat borçlarının yapılandırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde konu Merkez Yönetim Kurulu 07 Mayıs 2014 tarihinde yapmış olduğu 44/2 no.lu toplantısında görüşülmüş;

“a) Birikmiş ödenti borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerin; 31.12.2014 tarihine kadar borç asıllarının tamamını ödemek koşuluyla, geçmiş yıllar ödenti borçlarının ilgili yılın ödenti miktarı üzerinden tahsil edilmesine;

b) Yapılandırma talebiyle başvuran üyelerin borçlarının yapılandırma süresince sabitlenmesine; Ancak yapılandırmaya uygun davranılmaması halinde kalan borçların tümünün tahsilatının; içinde bulunulan yılın ödenti miktarına göre gerçekleştirilmesine;

AİDAT YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ DETAYLA BİLGİ İÇİN …………………………….

Devamını Oku »

22. GELENEKSEL İLK ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI MİMAR SİNAN RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

22. GELENEKSEL MİMAR SİNAN RESİM YARIŞMASI
JÜRİ TUTANAĞI

Mimar Sinan’ın 426. Anma Yılı nedeniyle ilkokul öğrencilerine sanat ürünlerini ortaya koyma fırsatı vererek, güzel sanatlara ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 22 ncisi düzenlenen “MAHALLE VE ÇOCUK” konulu Mimar Sinan Resim Yarışmasına katılan ürünler 17 NİSAN 2014 Perşembe günü saat 14.00 de Mimarlar Odası Adana Şubesi Toplantı Salonunda toplanan jüri tarafından 1., 2, 3, ve 4.ncü sınıflar ayrı, 5., 6. 7. Ve 8.nci sınıflar ayrı kategoride değerlendirmeye alınmış ve yarışma, jüri üyeleri tarafından yapılan çalışma sonunda aşağıdaki kararları alarak şu şekilde değerlendirme yapmıştır. 17 NİSAN 2014

DERECE ALAN ESERLERE ÖDÜLLERİ 23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00 DE MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ TOPLANTI SALONUNDA VERİLECEKTİR. (Mimarlar Odası Adana Şubesi Reşatbey Mh. 62009 sk. no 5 Baskın Apt Zemin Kat Seyhan – ADANA) 0-322-457 77 17 – 0-322- 454 17 95 0-533-717 70 18 – 0-549- 457 77 17

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ EKTEDİR.

Devamını Oku »

Önceki Yazılarlogo

Yarışmalar

Yarısma Kitabı

© Mimarlar Odası Adana Şubesi 2015

reklam
Toplam ziyaretci sayisi : 0
Online ziyaretci sayisi : 0