ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği gibi, 16.12.2010 tarih, 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin 10 ncu maddesinin 5 nci fıkrası “Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir” kuralını içermektedir.

1 Ocak 2012 de yürürlüğe giren TMMOB Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Şartnamesinde de bu maddeye paralel olarak 6 ncı madde 1 nci fıkrada “Şantiye şef mimar, sadece bir il sınırları içinde görev yapabilir. İl sınırları, üyenin işyerinin ve kayıtlı olduğu Oda biriminin il sınırları olarak değerlendirilir. Şantiye şefi kayıtlı olduğu oda birimi dışında bir ilde görev yapıyorsa bunu çalıştığı yeri belgeleyerek ilgili oda birimine sunar. Görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve mevzuatta belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.” Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Ancak 1 Ocak 2012 tarihinden önce üyelerimizin üstlenmiş olduğu şantiye şefliği sayısının bu uygulamaya dahil olup olmayacağı konusunda bir açıklık bulunmamakta ve birimlerimizden de bu yönde sorular iletilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile konuyla ilgili bir görüşme yapılmış ve Bakanlık, 5 adet şantiye şefliği sınırlamasının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kontrol edilmesi, daha önce üstlenilmiş olan şantiye şefliği sayısının bu hususta dikkate alınmaması ancak önceki şantiye şefliği sorumlulukları ile bu tarihten sonraki şantiye şefliği sorumluluklarının toplam 30.000m2 alan sınırlamasının dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Bakanlıktan alınan görüş doğrultusunda, şantiye şefliği üstlenecek üyelerimize yönelik 5 adet sınırlaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak, bu tarihten önce üstlenilmiş olan şantiye şefliği sayısı dikkate alınmayacaktır.

Ancak il sınırı ve 1 Ocak 2012 öncesi ve sonrasında üstlenilen şantiye şefliği hizmetinde toplam 30.000m2 sınırlaması dikkate alınacaktır. Mimarlar Odası Üye Sicil Programında da bu yönde düzenleme yapılmıştır.

Başa Dön


© Mimarlar Odası Adana Şubesi 2016

reklam
Toplam ziyaretci sayisi :
Fatal error: Call to undefined function the_post_total_count() in D:\web_root\birimler\sube-adana-adanamimod.org.tr\wp-content\themes\binot\footer.php on line 24