You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
17 Ağustos 2017

03.07.2017 TARİHLİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

img


Dosyayı İndir

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 3 Temmuz  2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak Madde 71’de “bu yönetmeliğin geçici 3 maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.” ibaresi gereğince mevcut uygulamalar 1/10/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  hakkında Mimarlar Odası Adana Şubesi Yasa ve Yönetmelik Komisyonumuz tarafından değişiklikler konusunda üyelerimize gerekli hatırlatma ve uyarıları yapmak üzere karşılaştırmalı rapor hazırlanmış yazımız ekinde sunulmuştur. Soru, görüş ve önerileriniz için şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla