You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
1 Ekim 2017

ADANA MİMARLIK SERGİSİ

img


Dosyayı İndir

SERGİNİN KONUSU 

Mimari tasarım kalitesinin gelişmesini ve özgün mimarlık eserlerinin kazandırılmasını sağlamak amacıyla; emek verdiğimiz fikir projesi, uygulama projesi ve yapı alanında sunacağınız projelerin sergilenmesi.

SERGİNİN AMACI

Kentimizde yapı, fikir ve uygulama dallarında üretilmiş projelerin arşivlenebilmesi ve sergilenmesini, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve güzel sanatların teşviki, mesleğimizin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi amaçlanmaktadır.

 SERGİNİN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Sergi Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

 YAPI DALI

 • Yapı
 • Yapı/Koruma-Yaşatma

 PROJE DALI

 • Proje
 • Proje/Koruma-Yaşatma

 FİKİR SUNUMU DALI olmak üzere 3 dalda gerçekleşecektir.

 SERGİYE KATILIM ESASLARI 

 1. Sergiye, Mimarlar Odası’na kayıtlı her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.
 3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
 4. Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur. Mimarlık öğrencileri katılabilir.
 5. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
 6. Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini Mimarlar Odası’na vermiş olduğu kabul edilir.
 7. Sergiye katılacak eser, Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.
 8. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen; ruhsatsız, Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, Yapı ve/ya Proje Dalı’nda sergiye katılamazlar. Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’nda katılabilirler.
 9. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim (Proje Kayıt) işleminden geçmiş olması yeterlidir.
 10. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8. 9. maddeler geçerli değildir.
 11. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılımda bulunabilirler.

 Katılım Belgeleri

 • KATILIM FORMU: Formdaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulup imzalanarak gönderilir.
 • PANO: Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Pano formatı PSD olarak http://www.adanamimod.org.tr/ adresinden indirilebilir. Sergiye katılmak için hazırlanan  58x160 cm boyutundaki panolar, photoblok  baskı ve  DİJİTAL olarak, en az 300 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/PDF formatlarından biri seçilip CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilir.
 • DOSYA: Sergiye gönderilen her eser için BASKI alınmadan DİJİTAL olarak ayrı bir dosya hazırlanır.

Belgelerin bu formatta hazırlanarak CD/DVD içerisine kaydedilmiş olması gereklidir: Fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/PDF formatlarından birinde; çizim belgeleri CAD formatında ise, TIFF/JPEG/PDF formatlarından birine dönüştürülerek; her bir görsel belge en az 15 cm. eninde, 300 dpi çözünürlükte; yazılı belgeler olarak Word programında olmalıdır.

Sergi Programı

Önemli günlerde kamuoyu ve toplumla paylaşmayı planladığımız sergileri her yıl periyodik olarak düzenlemek ve her yıl ekim ayında kutlanan Dünya Mimarlık Gününde sergilemek arzusundayız.

Bilgi ve İletişim

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi

Reşatbey Mh. 62009 Sk. No:4 Baskın Apt. Zemin Kat Seyhan/ADANA

 Tel.:0-322-454 17 95 - 457 77 17     Faks:457 24 20  Whatsapp : 0-533-717 70 18

 

www.adanamimod.org.tr   mimarlarodasiadana@gmail.com