You must have Javascript enabled in order to use this site


Basın Açıklaması
17 Ocak 2017

Bazı Meslekler Her Yerde Olmaz...

img

“BAZI MESLEKLER HER YERDE OLMAZ”
16 Ocak 2017
Bu haber 68 kez okundu
TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Veli Tüzün, inşaat sektöründe farklı yorumlanan yönetmeliklerin büyük sorun olduğunu belirtti.
0
 
Fontu BüyültFontu Küçült100%

 

DOĞAN GÜLBASAR’ın Röportajı 

“BİR STANDART SAĞLANMALI”
Tüzün, “Aynı konuyla ilgili farklı yorumlar yapılıyor. Öncelikle belediyeler ortak dil oluşturmalı ve uygulamada bir standart sağlanmalıdır. Ayrıca; Belediyeler arası işbirliği olmalı, bilgiye ulaşmak kolay olmalı, belediyelerde şeffaflık olmalı”dedi.
“HER KOŞULDA EĞİTİM VERİLEMEZ”
Türkiye’de mimarlık eğitiminin yeterli düzeyde olup olmadığı ile ilgili olarak da TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Veli Tüzün, “Türkiye’de çok sayıda mimarlık fakültesi var. Bazı meslekler her yerde olmaz. Her koşulda eğitim verilemez” diye konuştu.
 
-Mimar Odası Adana Şubesinden biraz bahseder misiniz? Görev süreniz içinde ne gibi çalışmalar yaptınız?
TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Osmaniye ile birlikte 850 üyeye sahip bir meslek örgütü. Genel olarak toplumun her kesiminde var olan kopukluk Mimarlar Odasında da var. Amacımız üyeleri bir arada tutacak etkinlikler yapmak. Gerek mesleki gerek sosyal etkinliklerle üyelerimiz arasında bir dayanışma oluşturmaya çalışıyoruz. Göreve geleli bir yıl oldu ve birçok etkinlik gerçekleştirirken bu süre içinde özel günleri atlamamaya çalışıyoruz. Günün özelliği ile ilgili mesleğimizin bağını kurmaya çalışıyor buna göre topluma bilgi aktarmaya çalışıyoruz.  İnsan Hakları Gününde “Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları” konulu bir panel gerçekleştirdik. 10 Kasım’da “Atatürk’ün kentleşmeye bakışı”nı  konulu bir söyleşi düzenledik.  5 Ocak’ta Adana’nın Cumhuriyet tarihindeki gelişimini fotoğraflarla anlatan  bir sunumu “Adana’nı eski fotoğrafları grubu “ ile birlikte gerçekleştirdik.  Bunlar meslek odasının toplumla ilişkilerin kurulmasına yönelik bir çalışmaydı.
 
-İnşaat sektörünün en büyük sıkıntısı nedir?
Yönetmelikle ilgili sıkıntılar var. Danıştay’ın çoklu yönetmelik uygulamasını iptal etmesine rağmen Bakanlık yeni bir genelge ile devamını sağladı. Şu anda Adana’da inşaatların yapıldığı 3 ayrı imar yönetmeliği, çok sayıda genelge var. Olası bir sorunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına soruluyor. Ancak bakanlığın aynı konuyla ilgili farklı cevapları var. Bu nedenle inşaat sektörü anlaşılmaz bir kaosun içinde. Örneğin; sizin 10 daire sığdırdığınız bir yere yorum farkından dolayı bir başkası 12 daire sığdırabiliyor. Burada hem haksız rekabet  hem de hormonlu yapıl söz konusu olmaktadır.
 
-Bu konuda yerel yönetimlere ne gibi görevler düşüyor?
Büyükşehir’in koordinatörlüğünde belediyeler işbirliği içine girmezse, ortak bir dil oluşturmazsa sorun daha da büyüyecek ve spekülasyona sebep olacaktır. Belediyeler arası işbirliği olmalı, bilgiye ulaşmak kolay olmalı, belediyelerde şeffaflık olmalı. O zaman ne hormon kalır ne de haksız rekabet. Biz belediyelerin işbirliğini, ortak dil kullanmasını çok önemsiyoruz. Eğer ortada bir bilgi varsa sektördeki herkesim bu bilgiye sahip olmalıdır bu da açıklık ve işbirliği ile olur.
 
-Bu noktada Mimarlar Odası ne gibi çalışmalar yaptı?
Sektörün tümünün şikayetçi olduğu bu konuyla ilgili çalışmalar yaptık. Yönetmelikleri derledik ve 300 sayfalık bir kitap oluşturduk. Bu kitabı tüm belediyelere gönderdik. İşbirliğine davet ettik. Özellikle emsal  (inşaat alanı) hesaplamalarındaki yorum farklılıklarının ortadan kalkması istiyoruz. Ayrıca  merdiven, güvenlik holü, sahanlık  konuları, farklı belediyelerde farklı yorumlanabiliyor.  Buna göre bina hacmi değişebiliyor. Her belediye bu konudaki uygulamasını açıklamalıdır ve ortak dil oluşturmalıdır.
 
-Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılıyor. Mimar Odası bu konuda ne düşünüyor?
Biz kentsel dönüşümü 2 büyük başlık halinde ele alıyoruz.
1-Parsel bazında kentsel dönüşüm.
2-Mahallelerde yapılan kentsel dönüşüm.
Bu konuda Şubat  ayında bir panel düzenleyeceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arada da kentsel dönüşüm ile ilgili bir rehber kitap hazırlığımız var ve yakında kamuoyuna sunacağız.
 
-Kentsel dönüşümden ne anlamalıyız?
Aslında Adana’da yapılan kentsel dönüşüm değil. Bina yapmayı kentsel dönüşüm zannediyoruz. Bina ile birlikte boşluklar da düzenlenmeli. Yapılan her düzenlemeden her bir kentlinin hakkı olduğu unutulmamalıdır.
 
-Belediyeler kentsel dönüşümü doğru algılıyor mu?
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırlıyordu. Bu konuda çalışmalar çok hızlı başladı ama aylardır bu konuda ses seda çıkmıyor.
 
-Oda ile yerel yönetimlerin ilişkisi ve işbirliği istenilen düzeyde mi?
Yeterli mi, değil. Daha iyi olabilir. Biz mesleki birikimlerimizle ortak çalışma yapmak istiyoruz. Acil olan konu mevcut yönetmeliklerin adil uygulanmasını sağlamaktır. Bu konu büyük sorun.
 
-Belediyeler arasındaki işbirliği yeterli mi?
Şu sıralar, belediyelerin kendi aralarında ve meslek odalarıyla işbirliği yapması için Adana’da olumlu bir iklim var. Otopark örneğinde olduğu gibi, Sucuzade de yapılan meydan projelerinin desteklenmesi gibi  Belediyeler birlikte iş  yapıyor, bunlar kentimiz geleceği için olumlu çabalardır ve geliştirilmelidir.
 
-Kentin en büyük sorunların biri de trafik. Bu konuda neler yapılabilir?
Kent merkezine araç girmemeli. Toplu taşım araçları belirli bir bölgeye geldikten sonra geri dönmeli. Belirli saatlerde trafiğin kilitlendiği bu bölgede ring seferleri ile ulaşım sağlanmalıdır. Ayrıca kentte alternatif yollar açılmalıdır. Çünkü trafik kuzeyden akıyor, merkez tıkanıyor. Toplu taşım hizmetinin düzenlenmesi konusunda da gerekenler yapılmalı.
 
-Türkiye’de mimarlık eğitimi yeterli düzeyde mi?
Türkiye’de çok sayıda mimarlık fakültesi var. Bazı meslekler her yerde olmaz. Her koşulda eğitim verilemez. Öğrenci ve Öğretim görevlisi sayıları karşılaştırıldığında  Mimarlık eğitiminin çok iyi olamayacağı zaten ortaya çıkmaktadır. Öğretecek ortamın sağlanmadan fakülteler açılması mesleği de olumsuz etkilemektedir.