You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
4 Kasım 2017

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

img

 

TMMOB Mimarlar Odası

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul BK, İzmir, Kocaeli, Muğla, Samsun, Trabzon Şubeleri

 

Şubelerinizce EK 1’deki takvimde yer alan tarihlerde düzenlenecek BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ’ne ilişkin hatırlatmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. (İlgili eğitmenlerin isim ve iletişim bilgileri ise EK 2’de ayrıca belirtilmiştir.).

Eğitim Öncesinde;

 • Başvuruda bulunan katılımcı adaylarına eğitime katılım ile Bilirkişilik başvuru koşulları hatırlatılır. (EK 3)
 • Koşulları sağlayan katılımcı adaylarının kaydını kesinleştirmek için aşağıdaki belgeler tamamlanır:

- 1 Adet vesikalık resim ile birlikte Kayıt Formu, (EK 4)

- Mimarlar Odası Üyesi olmayanlardan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- TMMOB Üyesi olanlar için 600 TL, diğer katılımcılar için 750 TL’lik katılım ücreti

 • Kayıt Formu’nda “Alt Uzmanlık Alanı” hanesini doldururken “Bilirkişilik Alt Alanları Listesi”nden yararlanılabilir. (EK 5)
 • Sınıflardaki katılımcı sayısı üst sınırı 24 kişidir. Alt sınır bulunmamakla birlikte, katılım taleplerinin eğitim giderlerini karşılayamayacak kadar az olması halinde SMGM’ye bilgi verilir.
 • Eğitim notu olarak Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış bulunan “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılımcı El Kitabı”nı indirebilecekleri link hatırlatılır. (EK 6)
 • Eğitmenlere teslim edilmek üzere, kesin kayıt yaptıranların adlarının yazıldığı katılım listesi hazırlanır ve katılımcı sayısı kadar “Anket Formu” çoğaltılır. (EK 7)
 • Kesin kayıt yaptıran ve belgelerini tamamlayanların işlendiği “Katılımcı Listesi” eğitimin bir iş günü öncesinde SMGM’ye dijital olarak iletilir (EK 8)
 • Eğitmenler ile iletişime geçilerek –gerekiyorsa- yol ve konaklama organizasyonu yapılır, masrafları Şubece üstlenilir.
 • 00-16.40 veya 13.00-19.00 olarak iki ayrı eğitim saati seçeneğinden birine, öncelikle Hukukçu eğitmenlere danışılarak karar verilir. (EK 9)

Eğitim Sırasında;

 • Her günün sonunda “Katılımcı Listesi”ni imzalamış ve eğitim sonunda “Anket Formları”nın doldurulmuş olmasına dikkat edilir. (Katılımcıların 24 saatlik eğitimin en az 22 saatine devam etmeleri zorunlu olduğundan, tüm eğitim süresince 2 saatten fazla devamsızlık yapan katılımcının imzasını atmaması sağlanmalıdır.)
 • Eğitim sonunda –SMGM’den iletilebilmişse- “Eğitim Katılım Belgeleri” sahiplerine teslim edilir. Eğitimin bitimine yetiştirilemeyen belgeler ise, Şube tarafından sahiplerine kargo ile ulaştırılır veya elden teslim almaları önerilir.

Eğitim Sonrasında;

 • İmzalanmış katılım listesi, doldurulmuş anket ve kayıt formları ile başvuruda teslim alımşı olan belgeler ön yazı ile birlikte SMGM’ye eksiksiz olarak bekletilmeden iletilir.
 • Eğitmen ücretlerine ilişkin ayrıca ayrıntılı bilgi verilecektir.

Gereğini bilginize sunarım.

Saygılarımla,

 

Dilşad AKTAŞ CANATAY

SMGM Sekreteri

 

 

EKLER:
1) Bilirkişilik Temel Eğitimi Takvimi
2) MO Bilirkişilik Eğitmen Listesi ve İletişim Bilgileri
3) “Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları” Genelgesi, No:169
4) Kayıt Formu
5) Bilirkişilik Alt Alanları Listesi http://www.mo.org.tr/bilirkisilik/_media/67/uzmanlik_alanlari_calismalari_mimarlar_odasi_icin.rar,
6) Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılımcı El Kitabı http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliktemelegitimkitaplari.html,
7) Anket Formu
8) Katılımcı Listesi
9) Ayrıntılı Eğitim Programı