You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
10 Mart 2017

HERKES İÇİN MİMARLIK EKİBİ ÜNİVERSİTEDE

img

Herkes İçin Mimarlık Derneği; öncelikli olarak Türkiye’deki mevcut mimarlık okulları ile iletişime geçerek mimarlık öğrencilerine ulaşmayı, çalışmalarında öğrenci katılımının en üst düzeyde olmasını hedefler. Öğrenci katılımı ile, derneğin bir diğer amacı olan, ‘mimarlık alanının sosyal sorunlara yönelik daha fazla inisiyatif alması’ durumunu, eğitim aşamasında başlatmayı amaçlar. Öğrenciler, bir yandan sosyal sorunların çözümlerine ortak olurken, diğer yandan okulda aldıkları teorik eğitimi pratiğe yansıtma şansını bulurlar. Ancak bu yansıtma, birinden ötekine geçmek olarak değil, aralarında olmaması gereken ayrımın ortadan kaldırılıp, bütüncül bir bakışla ele alınması olarak görülmektedir.

Öncelik olarak mimarlık öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen Herkes İçin Mimarlık, mimarlık alanının tanımlandığı sınırları genişletmek amacındadır ve bu sebeple mimarlık alanı dışından öğrenci katılımlarına da açıktır. Uzun vadede, üniversitelerde temsilcilikler kurarak, tüm öğrencilerin faydalanıp katkıda bulunabileceği bir iletişim ağı oluşturmak derneğin hedefleri arasındadır. Dernek, mimarlık eğitimi ve tüm eğitim süreçlerini, değişimler yolunda en önemli araç ve esas amaç olarak görür.

Herkes İçin Mimarlık; projelerini hayata geçirirken, mümkün olan en geniş katılımı ve desteği bulmak niyetindedir. Projelerin muhatapları ile, aralarında ayrım ve sınıflandırma yapmadan iletişime geçer. Finansman, gerekli izinler gibi konularda resmi ve özel kuruluş, kişilerle görüşmeler yapar. Projeler gerçekleştirilirken ise, proje ile alakalı tüm kullanıcılar ve kuruluşlar ile irtibata geçilip, bu kişi ve kurumların, başlangıçtan itibaren proje sürecine katılımları hedeflenir. Bu yolla; kişi ve kurumlar, sadece proje bitişinden sonraki kullanıcılar olmaktan çıkıp, tasarım ve yapım aşamasının ortak aktörleri haline gelir.

Dernek; finansman, idare ve kullanıcılar arasında bağlantılar kurup, onların ortak amaçlar için çalışacağı bir platform olmayı amaçlar. Sosyal sorunlar için inisiyatif alma noktasında, tüm bu kesimler için, ortak çalışmanın teşvik edici olacağına inanır. Böylelikle, derneğin temellendiği mimarlık alanının; mimarlığı, dışarıdan karar verilip gerçekleştirilen bir uğraş olmaktan çıkararak ortaklaşa üretilen bir olgu haline getirmesi arzulanır.

Herkes İçin Mimarlık; amaçları doğrultusunda çeşitli üretimler gerçekleştirir. Bu üretimler; yapı üretimi, söyleşiler, kısa süreli atölyeler, yayınlar, internet portalı, uluslararası ortak çalışmalar ve benzerlerini kapsar. Dernek; ülke içinde, gidip yerinde gördüğü sorunlar hakkında yapı üretimleri yaparak, bu sorunlara mimarlık alanından cevaplar vermeyi dener. Herkes İçin Mimarlık, cevapları hazırda bulunan bir oluşum değildir. Cevaplar hep birlikte aranır, bu yolla ortak doğruların en üst verimlilikte buluşması sağlanır. Yapı yapmanın yanında, sıklıkla gerçekleştirilecek söyleşiler ile sosyal sorunlara ilişkin sürekli bir farkındalığın yaratılması amaçlanır. Mimarlar ve mimarlık öğrencileri bu söyleşilerin hedef kitlesi olmakla birlikte, her disiplinden ve kesimden insanın söyleşilere konuşmacı, dinleyici, düzenleyici ve benzeri her türlü kimlik ile katılımları sağlanır ve beklenir.

Yapı ve söyleşi faaliyetlerinin yanı sıra, kısa süreli atölyelerin yapılması da planlanır. Bu atölyeler; farklı yaş grupları ve farklı toplum kesimleri ile beraber, sosyal sorunlar bağlamında her türlü farklı konuya değinmeyi, bu konular hakkında fikir üretmeyi amaçlar. Kısa süreli atöyeler; daha fazla kişiye, daha kısa sürede ulaşmanın aracı olarak görülür. Yapı ve atölye çalışmalarının yanında, dernek faaliyetleri hakkında kitap, bülten ve benzeri yayınlar gerçekleştirilmesi de hedeflenir. Bu yayınların, bilgilendirme amaçlarının yanı sıra, sosyal inisiyatifler için özellikle mimarlık alanında sınırlı sayıda bulunan kaynaklara katkı sağlayacağı düşünülür. Yayınların yanı sıra, sürekli güncellenen ve interaktif katılıma açık olan bir internet sayfası ile sosyal sorunlar hakkındaki gündemi sürekli canlı tutmak amaçlanır. Bir diğer üretim biçimi olan uluslararası ortak çalışmalar ile de sosyal sorunların ve mimarlığın bu konulardaki tutumunun evrensel boyutta karşılıklarının aranması, bu yolla sosyal inisiyatif bilincinin güçlendirilmesi istenir.

Herkes İçin Mimarlık, hedefleri doğrultusunda, her kişi ve kurumdan gelecek katkıya açık olan bir dernektir. Dernek, kendi içinde sürekli devingen ve yenilenen bir yapı oluşturmayı amaçlar. Öğrenci katılımı, bu yapının gerçekleşmesi için can alıcı bir öneme sahiptir. Derneğin kendi ortaya koyduğu projelerin yanı sıra, derneğin dışından gelecek projeler de aynı heyecanla ele alınır. Bu konuda derneğin, iç ve dış olmak üzere sınırları yoktur.

Herkes İçin Mimarlık, uzun süreli bir mimarlık araştırıcısı, uygulayıcısı, okulu, öğrencisi olmayı hedeflemekte ve bu hedefin ancak toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı sosyal bir mimarlık anlayışı ile gerçekleşebileceğini düşünmektedir.