You must have Javascript enabled in order to use this site


Yayın
2 Kasım 2017

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

img


Dosyayı İndir
Dosyayı İndir Bu kitapçık, kentsel dönüşüm konusunda bu güne kadar hazırlanmış bilgileri derlemek ve söz konusu yasa içeriğinin her kesim tarafından doğru anlaşılabilmesi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca dönük olarak yasa, soru cevap şekline çevrilmiş

ve içeriğindeki hususların tamamına yer verilmeye gayret edilmiştir. Kitapçığın parsel bazında yapılan dönüşüm uygulamaları üzerinde bir miktar daha fazla durduğu, yol ve yöntemler hakkında daha fazla bilgiler içerdiğini söylemek mümkündür. Adana’da gerek merkezi hükümet, gerek yerel yönetimler tarafından uygulanan veya uygulamaya konulmak istenilen kentsel dönüşüm alanlarındaki yer seçimi, proje ve yapılaşmaların da ele alındığı bir başka çalışmanın yapılmasında da fayda görmekteyiz. Konuyu, kendilerine vaat edilen yaşam koşulları, memnuniyet ya da mağduriyetleri bakımından hak sahipleri açısından ve kentimizin ve toplumun bu kent üzerindeki hakları bakımından inceleyen, somut örneklemelerle toplumun bilgilerine sunulacak yeni bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Kitapçığın oluşmasına, Kentsel Dönüşüm Komisyonumuz ve bilgi havuzu niteliğindeki konu ile ilgili çalışmalar önemli katkılar sağlamıştır. Katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,