You must have Javascript enabled in order to use this site


Basın Açıklaması
13 Ocak 2017

Kentsel Dönüşümde ‘İnsan Hakları’ Tartışılacak

img

Kentsel Dönüşümde ‘İnsan Hakları' Tartışılacak
 

 

ÖLÇEK: İNSAN

“Ölçek: İnsan” başlığıyla Kentsel Dönüşümde “İnsan Hakların”nın ele alınacağı panel düzenleyeceklerini bildiren Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Mimar Ozan Tüzün, Moderatörlüğünü Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Çinkılıç’ın yapacağı, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri’nin konuşmacı olarak katılacağı panele tüm Adanalıları davet etti.

 KENTSEL YOKSUNLUĞA ÇARE BULMA ARAYIŞLARI

Panelin amacı hakkında da kısa bilgi veren Başkan Ozan Tüzün, “Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak, içinde bulunduğumuz dönem çalışma akslarımız arasında önemli yer verdiğimiz “Kentsel Dönüşüm” konusunu bu kez “İnsan Hakları” kapsamında değerli katılımcıların sunumuyla kamuoyu ile paylaşacağız. Hem fiziksel hem sosyal ve kültürel hem de politik boyutları bulunan bir olgu olarak kentler, günümüz koşullarında, fiziksel çevrenin deforme olması, gecekondulaşma, trafik sorunu, doğal ve tarihi yerlerin yitirilmesi tehlikesi, plansız yapılaşma, kentsel ekonominin çöküşü, kent kimliğinin dejenere olması ve kentsel yoksulluğun artması gibi problemlere çözüm bulmaya yönelmişlerdir”

 PANELİMİZE TÜM KAMUOYU DAVETLİDİR

Kent sorunlarına yönelik Sanayi Devrimi’nde ortaya çıkan bir kavram olan kentsel dönüşüm; zamanla eskiyen ve yıpranan kent yapılarının, dönemin ekonomik ve sosyal koşullarına bağlı değiştirilmesi ya da yenilenmesini sağlayan süreç olarak tarif edildiğini de ifade eden Başkan Tüzün, “Türkiye’de son senelerde gittikçe artan kentsel dönüşüm proje uygulamaları, yasama ve yürütme organlarının yanı sıra yargının da konusu haline gelmiştir. Bu anlamda kentlerin sosyal mekanlar olması, kentsel dönüşümün de insan hakları çerçevesinde incelenmesini gerekli kılmaktadır. Sorunların oldukça kompleks ve çok boyutlu olması çözümün de çok boyutlu olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu gereklilik, kentsel sorunun çözümünde farklı uzmanlık alanlarının bir arada çalışmasını zorunlu kılmaktadır. 9 aralık 2016 Cuma Günü Saat: 14.00’da Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz “Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları” panelimize tüm kamuoyu davet ediyoruz.” Diye konuştu.