You must have Javascript enabled in order to use this site


Basın Açıklaması
15 Ocak 2017

Mimarlar Odasından Yönetmelik Çözüm Önerisi…

img

Mimarlar Odasından Yönetmelik Çözüm Önerisi…
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, yeni bir çağrı yaparak , Adana’nın yönetmelikle imtihanında başarının sırrını “ortak dil oluşturmak” olarak açıkladı.
Yaşam Haberi
 
Mimarlar Odasından Yönetmelik Çözüm Önerisi…
 
 

Mimarlar Odası Adana Şubesinin bir sürece dikkat çekmek üzere, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığını söyleyen Başkan Ozan Tüzün, “Bir sınav olarak adlandırılan süreçte, mevcut imar yönetmeliklerinin yapı sektörü içinde yarattığı haksız rekabet ve kötü yapılaşmaya dikkat çekilmek istenmiş, yerel yönetimler arasındaki olumlu  işbirliğinin bu kaos ortamını çözmek içinde sürdürülmesi talep edilmiştir.  Adana’nın yönetmelikle imtihanında başarının sırrı ‘ortak dil oluşturmaktır’” dedi.

SORUNLAR AYIKLANMALI

Büyükşehir Belediyesi’nin, tüm kesimlerin katkı ve önerileri doğrultusunda yeni bir yönetmelik hazırlığını saygı ile karşıladıklarını ifade eden Tüzün, “Mimarlar Odası olarak  bu çalışmanın da  içinde oluruz.  Ancak, çok sayıda yönetmelik çalışması gerçekleştirilen kentimizde, Mimarlar Odası,  her zaman aktif olarak yer almış olmasına karşın, son dakikada araya giren bazı eller yönetmeliklere emsal artırıcı eklemeler yapmayı başarmışlardır. 

Güven sarsıcı bu durum karşısında, enerjimizi sektördeki her kesim için haksız rekabet nedeni olan maddelerin tespit edilmesi ve ortak dil oluşturulmasına harcamalıyız.

Sürekli bu duruma vurgu yapıyoruz. Bir altlık oluşturmak  amacıyla tüm yönetmelikler, genelgeler  300 sayfalık bir kitapta derlenmiş, belediyelerimize çağrılar yapılmış, işbirliğine davet  edilmişlerdir. 

Ortak dil oluşturulmasını zorunlu gördüğümüz  birkaç maddeyi sıralayacak olursak;

-Aynı mevzuatın, her İlçe belediyesince farklı yorumlanması (emsal hesaplaması, kat holü tanımı, açığa çıkan bodrum uygulamaları, 60,50'yi geçen yapılarda çekme mesafeleri vb.),

-Değişen yasa ve yönetmeliklere ilişkin bilgilendirmenin hızlı ve sağlıklı yapılamaması,

-Belediyelerin yönetmeliklerin bazı maddeleri için prensip kararları üretmesi ve bilginin gerekçeleriyle (imar planı, yönetmelik maddesi ya da bu konuda yayınlanmış bakanlık görüşü ile) açıklanmaması ve bilgilendirmenin başvuru anında yapılması,

-Her ilçe belediyesinin mimari proje çizim standartlarını farklı belirlemesi,

-Ruhsat başvuru evraklarında farklılıklar olması, konuları sayılabilmektedir”

BELEDİYELERİ İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ

Bütün sorun ve  yorum farklılıklarını gidermek için, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde tüm belediyeleri  işbirliğine yeniden davet eden Tüzün, “Son olarak, haksız rekabetin çözümünde ve sağlıklı imar düzeni oluşturulmasındaki yapı denetim faktörüne dikkat çekmek isteriz. Yapılarda oluşan tüm kusurların iskan sonrası gerçekleştirildiği inandırıcı değildir.

Bitmiş bir binanın yanında, o binanın yüksekliği ve alan kullanımını emsal alarak, yeni bir bina yapma girişimindeki başarısızlık, meslektaşımızın beceriksizliğini değil, o yapıdaki hormonu işaret eder.” Diye konuştu.