You must have Javascript enabled in order to use this site


Haber
22 Eylül 2017

TMMOB MİMARLAR ODASI 4. ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

img


Dosyayı İndir

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararı-
na değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir Mimarlar
Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler,
ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.
Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki
bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı
gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza
katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal
ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir.
Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik
proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile
paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak
sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.
Mimarlar Odası tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihinde Tekirdağ’da
düzenlenecek olan 4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları
Sempozyumu’nda, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme
önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve
uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu
kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.
Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir
sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen
proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar
tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve
her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını
sağlamak açısından çok önemlidir. Bu çerçevede koruma alanında çalışan
meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.
Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:
Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.
Sunuşlar
1- Proje sunuşu,
2- Proje ve uygulamasının sunuşu,
3- Uygulama sunuşu olabilir.
 Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna
ağırlık vermesi beklenmektedir.
 Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.
 Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış
olması gerekmektedir.
 Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.
 Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış
olması gerekmektedir.
Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma
katılabilmesi için:
- Müellifinin T.C. vatandaşı olması,
- O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.
Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.
Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile
katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun
kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak
sergilenecektir.
 Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.
 Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar
Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.
 Sempozyum bildirileri yayını için 3000 sözcüğü aşmayan metin ile
10 adet jpg ya da tiff formatında görselin sempozyum sırasında
sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 Sempozyum katılımcılarının ulaşım ve konaklama giderleri etkinlik
bütçesinden karşılanacaktır.
 Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon
kullanılarak hazırlanacaktır.
Bilim Kurulu
(Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)
Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY
Acar AVUNDUK
Y. Doç. Dr. Selcen COŞKUN
Erol DOĞAN
Doç. Dr. Zeynep ERES
Doç. Dr. Emel KAYIN
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Zeynep ERES
TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı
Sami YILMAZTÜRK
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı
Ali HACIALİOĞLU
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreter Üyesi
Gökhan TANRIÖVER
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Bölge TemsilcisiDoç. Dr. Deniz MAZLUM
Zeynep ÖNEN
Faruk SOYDEMİR
Hasan TOPAL
Hakime YILMAZ
Sibel BAŞ
TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.
Sempozyum Sekretaryası
Sibel BAŞ