You must have Javascript enabled in order to use this site


Basın Açıklaması
13 Temmuz 2016

TMMOB Yasasının Değiştirilmesine Karşı Çıkıyoruz.

img

TMMOB YASASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ.

 

 

 

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, hükümet tarafından hazırlanarak TBMM'ne sunulan 'Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'na tepki gösterdi.
Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, eleştiri ve öneriler hiç dikkate alınmadan hükümetten geldiği şekliyle kabul edildiğini hatırlatan Ozan Tüzün, "Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmayan, denetlenmeyen bu nedenle niteliksiz yabancı işgücünü ülkeye çekecektir. Tasarı ile denetimsiz bir yabancı sermaye girişi ile birlikte, denetimsiz yabancı çalışan hizmet sunumu yasal hale getirilecektir. Ülkemizde mimar, mühendis ve şehir plancılar arasında işsizlik büyük bir sorunken, tasarı ile yabancı mimar, mühendis ve şehir plancıların mesleki yeterlilikleri aranmaksızın, denetime tabi olmaksızın kolaylıkla çalışma izni alacak olması mevcut işsizliği daha da arttıracaktır "dedi.

TMMOB YASASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Mesleklerin karşılıklı tanınmasında, uluslararası anlaşmalarda çok önemli olan karşılıklılık ilkesi gözetilmeden yabancı işgücünün önünün açıldığını kaydeden Tüzün şu açıklamayı yaptı:

"Mimarlık alanında Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan üye ülkelerin ve aday ülkelerin uymakla yükümlü olduğu Avrupa Mesleki Yeterlilikler Direktifine uyulmamaktadır. Yabancı işgücüne, denetimsiz, kuralsız olarak çalışma izni verilmesi, sonuçta mesleki yeterlilikler açısından ölçülmeyen, denetlenmeyen, ucuz ve niteliksiz iş gücü olan yabancı mimar, mühendis ve plancılar için ülkemizi cazip hale getirecektir. Bizler nitelikli yabancı işgücüne karşı değil, akademik ve mesleki yeterliliklerin aranmıyor olmasına, niteliksiz ve ucuz yabancı işgücüne, kuralsızlığa ve denetimsizliğe karşı çıkıyoruz. Yabancı işgünün denetim ve kurallarını, ancak sınırlı olarak tanımlayan TMMOB yasasının değiştirilmesine karşı çıkıyoruz. Siyasi iktidarı akla, bilime, hukuka, yerli ve milli olan ülkemiz mimar, mühendis ve şehir plancılarının haklarını korumaya davet ediyoruz. Tasarı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, mimar, mühendis, şehir plancısı ve başka disiplinlerde eğitim alan kendi çocuklarının, gelecekte daha çok işsiz kalacağı konusunda halkımızı ve kamuoyunu uyarıyoruz. Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı geri çekilmeli, mesleki yeterlilikleri, denetimi, kuralları ve karşılıklılık ilkesini gözetecek şekilde yeniden hazırlanmalıdır."