You must have Javascript enabled in order to use this site

ÖDENTİ VE HARÇLARMimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 tarihli ve 45/15 no.lu toplantısında “Ülkenin, mimarların ve Mimarlar Odasının, uygulanmakta olan ekonomik politika ve programdan doğrudan etkileniyor olması, yaşanmakta olan dönemin özgün koşullarının daha çok birlikteliği, dayanışmayı ve Oda-Üye ilişkilerini güçlendirmeyi gerektirmesi nedeniyle” 2016 yılında uygulanan bedellerin 2017 yılı içinde aynı bedeller olarak belirlenmesine karar verildi. 1 Ocak 2017–31 Aralık 2017 tarihleri arasında ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi olacaktır:

2017 Yılı Ödenti ve Belge Harçları

İlk kayıt ödentisi50,-TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL)264,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi1800,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi1800,-TL
Büro Tescil Belgesi ücreti500,-TL
SM/SMB mührü ücreti100,-TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti25,-TL
Üye tanıtma belgesi ücreti30,-TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti50,-TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti50,-TL


Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir. Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2017 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.


GEÇMİŞ YILLARA AİT ÜYELİK ÖDENTİSİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.


Ayrıca, aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”


MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU