You must have Javascript enabled in order to use this site


Yayın
9 Temmuz 2018

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Uygulamaları ve Görüşleri Kitabı Temmuz 2018

img


Dosyayı İndir

Değerli Meslektaşımız,

Yönetim kurulumuz, 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Planlı alanlar imar yönetmeliği uygulamalarına yönelik yönetmelik kitapçığı hazırlanmasını hedef almıştır. Bu kapsamda, üyelerimizden gelen sorular derlenmiş, ilçe belediyeler ile görüşmeler yapılmış, tereddütte düşülen konular hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki hizmetler birimine sorular sorularak cevapları alınmıştır.  Böylelikle derli toplu bir belgenin hazırlanması ve imar yönetmeliğinin kolay anlaşılabilir hale gelmesi amaçlanmıştır.

Kitapçık içinde, planlı alanlar imar yönetmeliğinin uygulamasını kolaylaştırmak amacı ile “Excel” formatta hesap tablosuna yer verilmiştir. Bu tablo, arsa ve proje bilgileri girilmesi halinde ilgili yönetmelik maddelerine göre ayrı ayrı emsal, çekme mesafesi, min. cephe, sığınak, otopark, kapıcı dairesi vb. hesabını yapıp sonuçlarını vermektedir.

Yönetmeliklere ait bu kitap, genelgeler, görüşler ve her şeyin darmadağınık olduğu bir dönemde, üzerinde konuşulabilecek, bir belge olarak rehber niteliğindedir. Kenarda köşede kalmış ya da gözümüzden kaçmış görüş veya öneriler olma ihtimali vardır. Eksiklerin gelecek katkılarla tamamlanacağını düşünüyoruz.

Serbest mimarlık hizmeti veren ve Belediyelerde proje kontrol görevi yapan meslektaşlarımız arasında yönetmelikler bakımından ortak bir dil oluşturma çabamıza katkı ve desteklerini bekliyoruz.

 

 

Saygılarımızla